Om Frost Eiendom

Vår visjon er Det gode leieforholdet,  og det jobber vi for hver eneste dag. Visjonen oppsummerer våre tre kundeløfter, som er vår forpliktelse til deg som leier bolig, hybel eller næringslokaler av oss.

Formålet til driftsselskapet Frost Eiendom er forvaltning og utleie av bolig og næringseiendommer. Vi er i dag en ledende aktør i regionen innen boligutleie, og dette er en posisjon vi skal jobbe aktivt med for å opprettholde.

Våre kundeløfter

Kundeløftene våre oppsummerer det vi ønsker du skal oppleve som leietaker hos oss. Til sammen oppsummeres løftene i visjonen vår: ”Det gode leieforholdet”.

Vi har tre kundeløfter

  • Bekymringsløst å leie
  • Ordnede forhold og ting på stell
  • Dine behov i fokus

Hva betyr dette for deg?

Bekymringsløst å leie

Kundene våre er entydige: Å leie betyr frihet! Når du leier slipper du ansvar for bygninger og utvendig vedlikehold. Svært mange har kapital bundet opp i bolig, som man ønsker å frigjøre og bruke til å leve. Det kan du, hvis du leier. Det er også enkelt å flytte – når avtalen med oss er over, er det bare å flytte.

Denne bekymringsløsheten ved å leie hos Frost Eiendom er en stor verdi, som vi vil behandle med den respekten og forståelsen den fortjener. Derfor er det et viktig løfte fra oss til deg: Det skal være bekymringsløst å leie hos Frost Eiendom.

Ordnede forhold og ting på stell

Frost Eiendom er en stor og seriøs utleier med ordnede forhold. Det skal være trygt og forutsigbart å leie hos oss. Fordi vi har rutiner, verktøy og følger regler og lover. Det er ikke tilfeldigheter og ”trynefaktor” som avgjør hvordan du blir behandlet hos oss. Vi gjør det ordentlig, fordi vi tror det er tryggest og mest forutsigbart for alle parter.

Dine behov i fokus

Kjøper du bolig, må du ta den som den er. Skal du leie kan du velge beliggenhet, standard og husleie som passer deg. Frost Eiendom har mange typer boliger med ulik standard og beliggenhet. Du kan for eksempel velge å gå litt ned på størrelse for å få råd til god beliggenhet. Eller velge å få høyere standard mot å betale litt ekstra leie.
I tiden som kommer vil vi tilby en rekke tilleggstjenester som gjør valgfriheten enda større – har du et ønske, skal vi strekke oss langt for at du skal få det slik du vil.

Frost Holding

Konsernet Frost Holding AS, er familieeid. Helt tilbake i 1943 startet murmester Ola Frost egen virksomhet. Sønn og ingeniør Per Frost startet i virksomheten i 1971 og i løpet av 70-tallet ble virksomheten videreutviklet til en entreprenørforretning med en stor andel totalentrepriseproduksjon.

Totalentrepriseaktivitet avtok imidlertid i kjølvannet av selskapsomstrukturering for ”Frostgruppen” etter kriseårene i byggebransjen først på 90-tallet. Frostfamiliens virksomheter ble rendyrket til eiendomsselskaper og entreprenørsiden (Frost Entreprenør) ble drevet videre av selskapets ansatte. Det er i dag ingen binding mellom Frost konsernet og Frost Entreprenør.

I dag omfatter konsernet Frost Holding AS ca. 1300 boliger og hybler til leie, og i tillegg ca 12.000m2 med utleie av kontor og næringslokaler.