Strøm

Avregning av strømforbruket skjer 1 gang pr. år og foretas ved ordinær avvikling av leiekontrakt (hver sommer).
Differansen mellom estimert og faktisk forbruk vil enten faktureres eller krediteres etter den årlige evalueringen.
Årsforbruket kan variere fra år til år avhengig av bruksmønster, vær, temperatur
og de til enhver tid gjeldende strømpriser.
Hver boenhet får sin prosentandel av det totale arealet i en oppgang, og avregnes etter denne prosenten.
Dere har stor mulighet til å påvirke eget forbruk, og vi oppfordrer alle til å bli enda mer bevisste på energiøkonomiserende tiltak.
Studentbyen har stort fokus på dette og jobber til enhver tid med å finne nye og bedre enøk-løsninger.