Rengjøring i botiden

Alle beboere som bor i våre kollektiv med 7, 8 og 14 personer er innlemmet i en turnusordning for rengjøring av fellesareal. 

Administrasjonen på studentbyen har laget turnuslister for fordeling av arbeid mellom beboerne. Det er viktig at dette arbeidet utføres for god trivsel og hygiene. 

Rengjøringen sjekkes mandager, men ved behov kan det sjekkes hvilken som helst dag i uka! Dersom arbeidet ikke er tilfredsstillende legges det igjen en rapport på mangler. Dersom vi mener det er behov for ytterligere oppfølging av renholdet vil ny sjekk bli utført påfølgende dag. Dersom renholdet fremdeles ikke er godkjent vil rengjøringsfirma bli kontaktet for å utbedre renholdet på leietakers regning. Det er derfor svært viktig at ansvarlig leietaker tar kontakt med administrasjonen eller vaktmester dersom tilbakemeldingen via skjema oppleves som uklart. 

Listene skal kvitteres av leietaker etter utført arbeid. Det har tidligere vært mange kjøkken med svært dårlig renhold, og dette håper vi å bedre ved å ha enda klarere rutiner for renhold. 

NB! Når det på listene står at ansvarlig på listen skal sette inn rene kopper, så betyr ikke dette at ikke alle skal rydde etter seg, men at ansvarlig person skal sørge for at dette blir gjort. Dersom ikke kopper og kar settes inn, vil det heller ikke være mulig å holde benker rene. 

Manglende renhold blir sett på som brudd på leiekontrakten med Frost Eiendom As, Voll Studentby og kan føre til heving av kontrakt eller avslag på fornyelse av leiekontrakt. 

Julerengjøring og vårrengjøring fellesareal

2 ganger hvert år arrangerer Voll Studentby storrengjøring. Dette er før juleferien og før sommerferien. Mange bofelleskap gjør dette til en sosial begivenhet hvor de lager en felles middag e.l. etter fullført arbeid. Det blir delt ut hjelpemidler til utføring av jobbene samt liste med fordeling av arbeidsoppgaver.