Flytte ut


Følgende informasjon gjelder for alle som skal flytte ut:

Utvidet åpningstid siste helg i leiekontrakten:

Lørdag 29.07.17 kl. 10.00-14.00

Søndag 30.07.17 kl. 10.00 - 14.00


Husk å melde fra om hvilken dato du flytter ut! Dette gjøres ved å logge deg på "Min side" i boligportalen, gå til menyen til venstre og velg "kontrakter". Der klikker du på "oppsigelse" og fyller inn all den informasjonen vi ber om. 

Du vil finne informasjon om utflytting samt hjelpemidler til utvask (bad) i din postkasse innen to virkedager fra utflyttingsdato er meldt inn. 

90 dager før din leiekontrakt går ut, vil det komme en sjekkliste til egen bruk inne på min side. Denne benyttes i forbindelse med vask og flytting. Denne listen er identisk med den som vaktmester senere benytter ved ferdigbefaring av din bolig. Meld også inn feil og mangler som har oppstått i botiden, enten det er slitasje som vi dekker, eller det er skader du selv er ansvarlig for å dekke. 

Dette deles ut innen utflytting:

1 skure-pad
1 mikrofiberklut
2 forskjellige vaskemidler (til bad)
Informasjon om hvordan "vaskepakken" benyttes (pdf-doc)


På utflyttingsdagen: kom innom administrasjonen og be om sjekk så snart du er helt ferdig, slik at vi kan sende en vaktmester (innen kl. 14). Du får da en mulighet til å rette opp eventuelle feil/mangler ved vasken.

Sjekk av hybelen må være innen kl 14:00 utflyttingsdagen!

Vi har ikke tid til å kontrollere hybler utallige ganger. Det er derfor satt en grense på 2 kontroller. Dersom man ikke klarer å få renholdet godkjent ved kontroll nr. 2 vil det bli trekk i depositum for manglende renhold. Vi anbefaler at alle tar seg god tid til å vaske grundig. Det er svært høye krav til renholdet. 

Utflytting uten sjekk?

Dersom dere flytter ut, uten at vaktmesteren har fått sjekket vasken, og det foreligger feil på hybelen eller mangelfull vask, vil dette medføre trekk i depositum. Dette vil koste kr 500,- pr. påbegynte time. Ved svært dårlig renhold vil rengjøringsbyrå utføre jobben etter faste takster. Pris pr. 01.06.2017 er fra 1.750,- for hybel.

Bestille nedvask

Det er også mulig å bestille nedvask av hybelen. Dette gjøres på Min side (www.frost.no). Gå til konvolutten på toppen og meld inn en henvendelse til oss. I kategori skal man velge flyttevask. Skriv gjerne noe om når man regner med å være ferdig utflyttet. Renhjøringsfrima tar seg av alt av renhold inne på selve hybelen. Hybel / leilighet må være tømt. 

Når en leietaker har tømt hybelen og levert inn nøkler regner vi leietaker som utflyttet. Vi kommer da til å klargjøre hybelen for nytt leieforhold, og det vil ikke være mulig å få utlevert nøkler for eventuell framleie på dette tidspunktet. 

Dersom du ønsker å flytte ut før kontrakten løper ut, må du henvende deg til kontoret for dette!