Brann og sikkerhet

Voll Studentby, Frost Eiendom As setter brannsikkerhet høyt. Det finnes brannslanger i alle etasjer. Disse kan benyttes til all type slokking av brann, også brann forårsaket av elektrisk feil. 

På alle brannslangeskap på studentbyen henger det instruksjoner for brann. Det deles også ut informasjon ved innflytting. Her er de dokumentene som er tilgjengelige for leietakere til enhver tid:

Branninstruks (henger på brannslageskap i korridor)

Branninfo (henger på brannslangeskap i korridor)

Hvordan unngå brann?!

 

Voll Studentby er bygget opp for å unngå at en eventuell brann skal spre seg til andre boenheter. To og to hybler danner en branncelle (A60 vegger) i tillegg til at det er B30 vegg mellom disse to hyblene (holder på brann i 30 min). Trapperom er egen brancelle, og det samme gjelder hver enkelt leilighet. 

Det er forholdsvis nytt brannvarslingssystem på studentbyen. Dette ble skiftet ut i 2011. Hver etasje i hver oppgang er koblet sammen slik at alle varslere melder dersom en detektor blir utløst. Brannmelderne er koblet til direkte strøm i tillegg til et batteri i hver sentral. Dette skal sikre at alle brannmeldere til enhver tid skal ha god funksjon.