Avfallshåndtering

Voll Studentby har to steder for avhending av avfall

Oppgang A-T skal bruke containere ved dyreklinikken.

Oppgang W-X skal bruke containere utenfor X.

Kildesorterting

All søppel skal kildesorteres etter anvisning slik at restavfallscontainer ikke blir full før tømmedag

På Voll Studentby finnes:

  • Rød boks i sportsbod: lyspærer, lysrør, batteri, småelektronikk
  • Container for papir: papp og papir
  • Container for plast: plastemballasje, potetgullposer og isopor
  • Container for restavfall: alt øvrig avfall.
  • Container for glass og metall: plassert på parkering ved smådyrklinikk

Eksterne returpunkter:

  • Elektroavfall: Alle butikker som selger elektronikk. Eks: IKEA Leangen, LEFDAL Tiller

Alternativt kan også vaktmester bistå med elektronisk avfall.