Strøm

Avregning av strømforbruket skjer 2 ganger pr år (juni og desember). Differansen mellom innbetalt a konto beløp og faktisk forbruk vil enten faktureres eller krediteres etter den halvårlige evalueringen.

Årsforbruket kan variere fra år til år avhengig av bruksmønster, vær, temperatur og de til enhver tid gjeldende strømpriser.

Hver boenhet får sin prosentandel av det totale arealet på bygget, og avregnes etter denne prosenten.

Dere har stor mulighet til å påvirke eget forbruk, og vi oppfordrer alle til å bli enda mer bevisste på energiøkonomiserende tiltak.

Her kan du lese energiavtalen for Ola Frosts veg 1 - 4.