Assistanse innlåsing

Tempe:

Dersom du har mistet eller forlagt nøkler og trenger hjelp til innlåsning så kan SSG være behjelpelig med dette.

Ta direkte kontakt med SSG på tlf. 03360.

Leietaker betaler kr 938,- for innlåsing på hverdager mellom kl. 07.00 og 20.00, og kr 1250,- utenfor disse tidspunktene. Dette beløpet viderefaktureres fra oss etter at vi har mottatt faktura fra SSG.