Akutte hendelser Tempe

Vi har en beredskapsavtale med SSG Norge AS, som innebærer at dere når som helst på døgnet kan ta kontakt med SSG på vakttelefon 03360. Dette gjelder for akutte hendelser som ikke kan vente til påfølgende arbeidsdag.

SSG Norge er en ekstern profesjonell aktør innen eiendomsdrift, vedlikehold og beredskap. For mer informasjon om SSG, gå inn på ssgnorge.no.

Her ønsker vi å klargjøre rutiner for når dere skal ta kontakt med oss i Frost Eiendom og når dere skal ringe SSG for hjelp:

Når ringer du Frost Eiendom:

  • Akutte hendelser mandag - fredag mellom kl. 08.00 og 16.00
  • Kontraktsmessige forhold som husleie eller lignende
  • Hvis du oppdager ting som bør repareres på fellesarela
  • Andre områder som huseier har ansvar for i henhold til husleieavtalen
  • Henvendelser til våre vaktmestre skal gå via sentralbord eller eiendomsforvalter
  • Eiendomsforvalterne setter pris på å få henvendelser i arbeidstiden sin, mandag til fredag mellom kl. 8.00 og 16.00

Når ringer du SSG:

  • Ved akutte hendelser (knust rute, vannlekkasje, tett sluk etc) etter kontortid hos Frost Eiendom - ring tlf. 03360
  • Innlåsing ved tap av nøkler. Leietaker betaler kr. 938,- for innlåsing på hverdager mellom kl. 07.00 og 20.00, og kr. 1250,- utenfor disse tidspunkt. 

Når ringer du nødetatene:

  • Ordensforstyrrelser - ring Politi tlf. 112
  • Ved brann - ring Brannvesenet tlf. 110

Vi gjør oppmerksom på at dersom det er din egen eller husstandens feil til oppståtte hendelse, så vil vi fakturere påløpte kostnader i ettertid.