Hva betyr gjengs leie?

Mange av dere gir oss tilbakemelding gjennom leietakerundersøkelsen at  det er vanskelig å forstå når og hvordan husleiene justeres. Det er særlig begrepet ”gjengs leie” mange lurer på. ”Gjengs leie” kan for enkelhets skyld også kalles gjennomsnittsleie i markedet, det vil si den husleien du må forvente å betale hvis du skal leie en bolig, uansett hvem du leier av. ”Gjengs leie” endrer seg fra år til år, og som oftest stiger den.

I tillegg øker husleien som en følge av konsumprisindeksen, det vil si den generelle prisøkningen fra ett år til et annet, uansett om det er snakk om husleie, matvarepriser eller andre ting du kjøper.

 

I følge husleieloven kan vi justere husleien i takt med konsumprisindeksen en gang i året, med én måneds varsling. Dette er de mindre justeringene du opplever en gang i året. De siste årene har gjengs leie (altså gjennomsnittshusleia i markedet) steget mer enn konsumprisindeksen. Det vil si at husleia ikke har økt så mye som markedet skulle tilsi, og du bor dermed litt rimeligere enn folk som bor i en tilsvarende leilighet.

Dette gapet mellom hva du betaler, og hva som er ”gjengs leie”, vil da bli større for hvert år som går. Etter 3 år kan både du som leietaker og vi som utleier kreve å få justert husleien til gjengs leie, dvs tilpasse oss husleien som er vanlig for den type bolig som du bor i.  Slik husleiejustering må varsles 6 måneder i forkant. Det er denne justeringen mange opplever som et ”hopp” i husleien. 

Enkelt sagt lønner ”gjengs leie” seg for deg som leietaker når prisene stiger. Da vil økningen i husleien være lavere i 2 år, før den tilpasses ”gjengs leie” det tredje året. Selv om det altså blir en relativt høy økning hvert tredje år, vil du likevel spare penger.

Hvis husleienivået synker, lønner ”gjengs leie” seg for oss som utleier. Både du og vi kan i følge husleieloven kreve tilpassing til gjengs leie.

Har du spørsmål om husleien og hvordan den justeres? Ta kontakt med oss!

 

Les mer om resultatene fra leietakerundersøkelsen:

Fra ord til handling – dette blir nytt i 2017

Frost Næringsutleie: Kundetilfredshet i norgeseliten

Holder vi det vi lover?

Tilbake til Aktuelt