Frost Næringsutleie: Kundetilfredshet i norgeseliten

Det siste året har vi satset mye på næringsutleie. Jarle Pettersen har fullført sitt første hele år som eiendomssjef for næringseiendommene våre og dette har gitt oss mulighet til å følge opp våre leietakere enda tettere og mer direkte enn før. Kundetilfredshetsindeks (KTI) måles gjennom å spørre om hvor tilfreds en kunde er på en skala fra 1 til 5. Resultatene omregnes så til en indeks fra 0 – 100. (1 = 0 poeng. 2 = 25 poeng. 3 = 75 poeng, osv). Dette er samme indeks som Norsk Kundebarometer bruker i sin årlige undersøkelse.
Frost Eiendom fikk en KTI på 90!

Vi kan ikke annet enn takke for tilbakemeldingen og love at vi også i året som kommer vil gjøre det vi kan for våre leietakere.

Vi fikk også tilbakemeldinger om forhold som burde bli bedre. Det ble blant annet uttrykt misnøye om røyking ved inngangspartiet og manglende dusjmuligheter. Dette vil bli utbedret. 

Se mer om tiltak som blir iverksatt etter leietakerundersøkelsen her

Det er knalltøff konkurranse på næringseiendom i Trondheim. Vi har satset mye på fleksibilitet, både i service og tilpassing av lokaler og avtaler til våre leietakere. Det viser seg at det lønner seg for både utleier og leietaker. Vi har per i dag leid ut nesten hele Teglgården og vi skal være en viktig bidragsyter for å utvikle Fossegrenda til et enda mer attraktivt område for næringslokaler.

 

Les mer om resultatene fra leietakerundersøkelsen:

Fra ord til handling – dette blir nytt i 2017

Hva betyr ”gjengs leie”?

Holder vi det vi lover?

Tilbake til Aktuelt