Innbrudd på Tempe

Flere beboere har meldt om innbrudd i boder og garasjeanlegg i Ola Frosts veg på Tempe. Frost Eiendom oppfordrer beboerne til å passe på hvem de slipper inn i blokka.

Beboerne på Tempe har i den siste tiden opplevd innbrudd og hærverk i kjellerboder og i garasjen. Dette er en uheldig og irriterende bieffekt av vintermørke og lite folk utendørs.

– Vi ser dessverre en tendens med økning av innbrudd nå som det blir mørkere om ettermiddagen og kvelden, sier Gunn Utnes, eiendomsforvalter i Frost Eiendom.

Hun bekrefter at både kjelleren og garasjeanlegget er låst hele døgnet.

– Vi ser på videoovervåkningen at innbruddstyvene kommer inn gjennom hovedinngangen. Enten ringer de på en vilkårlig ringeklokke og blir sluppet inn, eller så smetter de inn når andre beboere går inn ytterdøren, sier hun. Gunn Utnes oppfordrer derfor alle til å være litt kritisk til hvem de slipper inn.

– Hvis noen ikke ser ut til å ha nøkkel eller noen å ringe på til, kan det være greit å spørre på en høflig måte hvem de skal besøke og be de om å kontakte dem, sier hun.

– Vi skjønner selvfølgelig at det er utrolig irriterende å oppleve hærverk på bilen sin eller i boden, og vi vil gjerne ha beskjed om slike hendelser i vår kontortid (08–16), sier Gunn.

Til syvende og sist vil dette være en sak for Politiet. Visse forhold kan du anmelde på nett, se www.politi.no/tjenester/anmeld_et_forhold/

Tilbake til Aktuelt