Tempe – Vedlikeholdsåret 2016

Ola Frosts veg 1:

 • Takoverbygg til inngangspartiet er bestilt
 • Asfaltering ved inngangsparti er utført
 • Nye stikkontakter er montert i fellesareal samt på utsiden av bygning

Ola Frosts veg 2:

 • Vi har skiftet ut dører inn til leiligheter i to etasjer. Alle leiligheter har nå nye dører.
 • Begge heiser har fått nye wirer og drivskiver
 • Tre av etasjene har fått ny korridorbelysning, og resten av etasjene blir tatt i 2017
 • Det elektriske anlegget er under oppgradering
 • Vi holder på å skifte ut kjøkken, et prosjekt som vil pågå over flere år

Ola Frosts veg 3:

 • Vi har kjøpt inn nye vinduer, og utskifting av disse kommer som et prosjekt fra 2017. Vil pågå over flere år.
 • Takoverbygg til inngangspartiet er bestilt
 • Vi holder på å pusse opp bad og kjøkken i flere leiligheter, noe som vil pågå over flere år.

Ola Frosts veg 4:

 • Ny korridorbelysning i alle etasjer
 • Nye dører inn til leiligheter
 • Hovedtrappen i 4-7 etasje er pusset opp
 • Vi holder på å pusse opp bad i flere leiligheter, noe som vil pågå over flere år.

Uteområde:

 • Ny lyktestolpe ved innkjøring til Ola Frosts veg 2
 • Nytt klatrestativ i parken mellom Ola Frosts veg 1 og 3
 • Ny karusell i parken mellom Ola Frosts veg 2 og 4

Frostgården:
Utskiftning av vindu og balkongdører. Prosjekt over flere år.

Tilbake til Aktuelt